Ki Kote ou Kanpe nan Lit Dwa Sivil la?

Wekenn samdi 15 janvye pou rive lendi 17 janvye 2022 a se anivèsè Reveran Dr. Martin Luther King Junior, lidè chanpyon lit dwa moun Ozetazini. Nan okazyon an plizyè sitwayen nan tout eta Ozetazini òganize mach pasifik pou reklame dwa vòt pou tout moun ak plis lòt dwa sivil.

Prezidan ameriken an Joe Biden di nan yon video, “Ameriken dwe kontinye lit la pou fini travay Dr. Martin Luther King Junior te kòmanse a, pou gen plis djòb, jistis, pwoteksyon ki se dwa sakre pou tout moun, dwa ki soti nan tout lòt dwa,”

“Li lè tou pou chak grenn eli ameriken nou yo montre ki kote yo kanpe nan lit la. Li lè pou tout ameriken kanpe, pale e fè yo tande vwa yo. Ki kote ou kape?” Prezidan Biden di.

Lidè majorite nan Sena ameriken an, Chuck Schumer, lanse yon apèl madi pase a pou mande yon lejislasyon kap bay plis aksè pou moun vote pa lapòs ak vote avan jou vòt la bonè nan mwa novanm eleksyon yo, rann sipèvizyon federal yo pi janm nan eta ki gen istwa diskriminasyon rasyal ak mete kontwòl sou finansman kanpay elektotoral yo.

Sipòtè Demokrat yo di lejislasyon an dwe ranvèse limit nan dwa de vòt nan 19 eta Repibliken yo kontwole kote kritik yo montre li difisil pou minorite ak moun ki malere vote nan eleksyon yo. Sepandan, Repibliken yo fè kwè lejislasyon Demokrat yo ap pale a se yo bagay yap pwofite pandan yo an majorite nan 2 chanm yo. Repibliken yo kwè sistèm elektoral la dwe yon bagay ke chak eta kontwole selon pwòp kapasite yo. 

Lejislasyon pou plis dwa vòt ke Demokrat yo ap chache a gen anpil chans pou l pa pase nan Sena a akoz Senatè Kyrsten Sinema ak Joe Manchin ki pa vle vote an favè lwa a san patisipasyon kèk kòlèg Repibliken. Yo an vafè pou lejislasyon an pase ak yon majorite 60 senatè nan tou 2 kan yo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: