3 Sispèk Kle nan Asasina Prezidan Jovenel Moise la Anba Kòd nan Mwens Ke 2 Semèn

Ansyen Senatè John Joel Joseph, Mario Antonio Palacios Palacios, Rodolphe Jaar, youn apre lòt nan foto a, soti agoch pou rive adwat se, 3 nan prensipal sispèk nan asasina Prezidan Jovenel Moise la ke lapolis ak lajistis ann Ayiti di yap chache aktivman.

Mario Antonio Palacios Palacios te jwenn arestasyon l nan Panama nan kòmansman mwa janvye 2022 a kote li tap eseye antre nan peyi l Kolonbi apre te fin al kache nan peyi Jamayik suit ak enplikasyon nan asasina lidè ayisyen an Jovenel Moise lanuit 6 pou rive an 7 jiyè 2021 pase a. Yo te arete Rodolphe Jaar limenm nan Sendomeng kèk jou apre kote li te nan mawon. 2 mesye sa yo twouve yo nan men lajistis amerikèn pou kounye a.

Ansyen senatè John Joel Joseph jwenn arestasyon l nan Jamayik samdi 15 janvye 2022 a. Toutfwa otorite Jamayikèn yo poko di si wi ou non yap depòte l ann Ayiti oubyen yap remèt li bay otorite amerikèn yo. Jaar te mande pou yo pat voye l ann Ayiti men pito remèt li bay lajistis amerikèn. Jamayik pat dakò remèt Palacios bay Ayiti. Yo te lage misye ki tap eseye pran wout pa bwa nan peyi Panama pou l te antre lakay li Kolonbi. Maleresman pou li, polis panameyen te mete men sou li e remèt li bay FBI ki te arete l epi mennen l al jije Ozetazini. Palacios gen pou retoune devan yon jij federal nan Florid pou reponn kesyon lajistis amerikèn pou krim yo repwoche l, tankou konplo pou asasine lidè yon peyi etranje.

Madam prezidan defen an, ansyèn premyè dam Martine Moise, rejui de arestasyon 3 sispèk kle sa yo nan asasina mari l. Pitit fi prezidan defen an, Jomarlie Moise reyaji tou pou l di pito ou mize nan wout ou pote bon nouvèl. Eks-premyè dam Martine Moise di li byen kontan wè angajman entènasyonal la pran tankou Etazini, pou l ede pèp ayisyen an jwenn koupab asasina Prezidan Moise yo epi trennen yo devan lajistis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: