Eske li Legal pou yon Wo Fonksyonè Leta Resevwa yon Plak nan Men yon Wo Grade Lapolis?

Nan tout bòn fanmi sou latè beni toujou gen echanj kado lè fèt nwèl ak nouvèl lan. Granmoun bay granmoun kado; granmoun bay timoun kado. Timoun tou bay granmoun kado lè yo gen mwayen pou sa. Se lè tou moun montre apresyasyon yo genyen pou lòt moun. Tankou anpil moun obsève sa a nan yon seremoni nan Palè Nasyonal pandan salitasyon ak meyè ve yo pou fèt fen dane a 2021 pou antre nan 2022 nan Palè Nasyonal kote Chèf sekirite palè prezidansyèl la, Enspektè Jeneral Vladimir Paraison remèt Premye Minis Ariel Henry yon plak donè pou sèvis li bay nasyon an. Plizyè moun kap suiv atyalite a an Ayiti di yo pa konn wè bagay konsa. Lòt di, si se yon bèl jès menmsi yo pose kesyon pou mande, èske se yon aksyon ki legal oubyen èske se yon bagay lwa sou fonsyonman leta peyi Dayiti pèmèt?

Senatè Patrice Dumont ki tap reyaji kritike aksyon an e li di tou, règ deyontoloji lapolis la ki vle di lwa sou kreyasyon ak fonksyonman PNH la pa pèmèt yon aksyon konsa. Senatè a fè deklarasyon sa a pandan li tap patisipe nan emisyon Ranmase sou radyo Karayib samdi 8 janvye 2022 a. Lòt panelis yo pat montre yo opose ak opinyon Senatè Dumont an. Men pito apiye l.

Sepandan anpil lòt moun kwè se yon abitid oubyen yon tradisyon wo fonsyonè leta yo genyen atre yo, ann Ayiti pandan fèt fen dane yo, kote minis nan tout ministè ap voye gwo bouke flè ak gwo lòt kado byen chè bay lòt minis nan lòt ministè. Lòt obsèvatè di, kounye a li rete pou n konnen èske se yon bagay ki ta dwe fè ant fonksyonè ki nan menm nivo oubyen kilès nan 2 pwotagonis sa yo ki gen plis enfliyans sou lòt nan yerachi leta a.

Antouka, Laprimati twò kontan poste foto selebrasyon an souk kont Twitter l pou di, “Nan okasyon fèt salitasyon fen dane yo, nan non tout inite kap asire sekrite Palè Nasyonal la, ” Ensp Jeneral Vladimir Paraison desène yon plak donè bay Premye minis ayisyen an Ariel Henry pou angajman ak lespri sakrifis li pran anvè nasyon an, ” fend sitasyon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: