2 Ayisyen Orijin (Madanm ak Mouche) Jwenn Arestasyon yo nan FLorid pou Zak Kidnaping

Lapolis nan Florid, Miami akize Marie ak Occius Dorsainvil, madam ak mouche kap viv nan kominote ayisyèn nan pou zak kidnaping yo fè sou yon lòt sitwayen. Dapre lapolis mesye-dam yo te mare ak chèn yon nonm andan lakay yo epi maltrete l pandan 3 jou. Yo te fòse misye benyen ak dlo frèt. E yo te di l depi li kaka sou li yap fè l manje. E si li pa manje yap tire. Se pou tèt sa viktim nan te refize manje manje kidnapè yo te bali. Paske li te pè sil twalèt pou mesye-dam yo pa fèl manje l, dapre deklarasyon viktim nan fè bay otorite lapolis yo nan Florid. Yo te pwente zam sou li epi fòse misye di li se yon adiltè.

Apre tout move tretman sa yo, kidnape yo te al lage viktim nan yon konte byen lwen. Misye te endispoze apre kidnapè yo te fin fè li bwè klowòks ak wonm aysiyen, Barbancourt. Lè viktim nan te reveye kote yo te lage l la, li te kouri al chache sekou nan men lapolis.

Lapolis nan Florid te bouske jiskaske yo jwenn Marie Dorcainvil ki gen 51 lane sou tèt li ak mari li Occius Dorsainvil ki gen 56 zan. Yo te arete yo imedyatman. Madam ak mouche sa yo anba akizasyon kidnaping ak tantativ dasasina sou yon lòt sitwayen. Yo admèt ke yo te fè zak la devan yon jij nan Florid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: