Plizyè Moun Mouri nan yon Gwo Dife Ki Eklate nan yon Apatman nan New York

Anviwon 18 moun mouri nan yon gwo dife ki eklate nan yon building apatman 19 etaj nan Bronx, New York isit Ozetazini. Dapre otorite yo dife a te kòmanse nan 5èm etaj nan youn nan apatman yo ki te rete ak pòt li louvri sa ki vin lakoz dife a pwopaje nan yon bon pati nan building nan. Anpil nan rezidan yo te rive chape pou l yo. Sepandan, 19 ki pat rive soti atan mouri toufe nan dife a dapre otorite yo. Omwn 50 lòt moun soti blese. Ponpye te anpeche dife a boule tout building nan. Pou lemoman yap mennen ankèt pou konnen ki sa ki lakoz dife a.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: