Kamala Harris, Premye Fanm Vis-Prezidan Ki Gen Sekrè Kòd Nikleyè Etazini

Prezidan Joe Biden transfere pouvwa li pou yon ti bout tan bay Vis-Prezidan Kamala Harris paske li ta pral fè yon chèkòp koloskopi nan yon lopital militè Ozetazini, vandredi 19 novanm 2021 an. Vis Prezidan Kamala Harris se premye fanm Ameriken ki gen sekrè kòd pou deklanche asenal nikleyè a si toufwa pi gran puisans mondyal la ta anba yon atak atomaik yon peyi enemi.

Yo kreye kòd nikleyè pou premye sitwayen ameriken an kapab gen aksè ak li tout kote li pase. Se sèlman kòd pa prezidan an ki toujou aktivite. Men sa vis-prezidan genyen an aktive sèlman si Prezidan an difikilte. Yo te aktive kòd nokleyè Vis Prezidan Kamala Harris la vandredi 19 novanm nan pou yon ti bout tan.

Madam Harris se premye fanm ki rive vis prezidan Ozetazini e li soti nan yon fanmi imigran. Li se yon fanm nwa ki gen yon diplòm inivèsite an dwa. Papa l sete yon Jamayiken e manman l yon endyèn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: