Jeneral Colin Powell Mouri Anba Konplikasyon Kovid-19

Ansyen sekretè Deta sou Prezidan Georges W. Bush, Colin Powell mouri alaj 84 tran anba konplikasyon enfeksyon kovid-19. Colin Powell se yon ansyen jeneral lame amerikèn. Li se tou yon veteran gè kont Vyetnam nan. Li te defann pozisyon Etazini nan Nasyon Zini kote li te vle konvenk lemond ke rejim bout di Irak la sou lobedyans prezidan Sadam Hussen tap devlope zam nikleyè. Li te regrèt entèvansyon li a paske prèv yo apre pat valab. Li te kite gwoup GOP Repibliken an pou l te al anbrase kandidati Barack Obama, premye nwa ameriken ki ta pral vin prezidan Lèzetazi Damerik. Li pat dakò ak jan pati Repibliken an tap jere dosye imigran yo. Jeneral e ansyen sekretè deta ameriken Powell te deja ap soufri ak lòt maladi ki ta pral vin rann sante l pi frajil ak enfeksyon Kovid-19 la. Mesye Powell te konplètman vaksinen kont kowonaviris la dapre fanmi li. Jereral ameriken beyn koni an mouri nan yon lopital miltè lendi 18 oktòb 2021 an kote li te etène depi plizyè jou. Jeneral Powell kite dèyè madanm li, Alma, ak 3 pitit Linda ak Annemarie (fi) e Micheal(gason). Jeneral Powell ak madanm li Alma te gen 59 van maryaj. Jeneral Powell te resevwa meday Prezidansyèl pou libète a (Presidential Medal of Freedom) 2 fwa.

Sekretè Defans ameriken Lloyd Austin ki tap rann omaj ak gwo potorik gason Colin Powell fè yon diskou emosynèl kote li deklare: ” Lemond antye pèdi youn nan pi gwo lidè li.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: