17 Misyonè Ameriken Kidnape ann Ayiti; Jikaprezan Poko Gen Nouvèl sou Yo

Yon gwoup misyonè relije ameriken ki tap vizite Ayiti pou lapremyè fwa fè yon move kwazman sou wout Grantye, samdi 16 oktòb la. Gouwp gang san fwa ni lwa 400 mawozo kidnape misyonè yo ki te soti nan Ohio, isit Ozetazini. Anpil nan yo semanm menm fanmi e pami yo gen plizyè timoun. Misyonè yo te fèk fin vizite yon òfelina kote yo te sou wout pou te al depoze kèk nan yo nan Ayewopò Toussanit Louverture nan Pòtoprens lè asayan yo fè dapiyanp sou yo.

Lapolis ann Ayiti ki konfime nouvèl sou kidnapin nan poko di si bandi yo mande ranson pou libere misyonè yo. Otorite ayisyèn yo poko lokalize misyonè yo nonplis. Tout medya ameriken yo rapòte nouvèl la kote yo fè kwè administrasyon Biden lan di lap suiv sitiyasyon an deprè e yo an kominikasyon sere ak otorite nan Depatman Deta a ki okipe l de zafè sitwayen ameriken ki aletranje.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: