Kowonaviris Touye Kèk Gran Pèsonalite Politik ann Ayiti

3 pèsonalite politik ann Ayiti mouri anba maladi kowonaviris la pandan semèn nan. Pami yo gen ansyen depite Limonad, Tanus Tertius. Mesye Tertius mouri apre yon malèz dapre madanm li ki te pale ak yon jounal anliy ann Ayiti . Dezyèm viktim nan se ansyen senatè Grandans, Jean-Maxime Roumer. Li te gen 71 zan. Koz lanmò li dapre yon jounalis nan Jeremi ki rapòte nouvèl se ta kovid-19. Lòt enfòmasyon fè kwè 3èm viktim kwonavis la se ansyen direktè Ministè Sante Piblik an palan de, Doktè Yolène Sirena ki te frape anba viris la tou. Direktè FAES, Fon Dasistans Sosyal la, Charles Ernest Chatelier, teste pozitiv ak kowonaviris. Li nan yon eta ki estab dapre sous nouvèl sa a.

Otorite sanitè yo nan peyi Dayiti kontinye lanse alèt bay popilasyon an pou di you respekte konsiy kont kowonaviris la pou yo pa atrape viris mòtèl si la. Kowonavirs touye plis pase yon milyon moun nan lemond. Isit Ozetazini, anviwon 500 mil moum mouri anba kovid-19. Pandemi an ravaje peyi End pandan mwa avril la ak kòmanse mwa me a 2021 an. San bliye sa li fè nan peyi Lagrandbretay, Itali ak Lachin pandan ane 2020 an.

Pifò peyi devlope yo dekwovi vaksen kon viris la. Yo estime si majorite popilasyon yo vaksine sa kapab bay lemond yon souf anba kowonaviris la. Gouvènman an aysiyen bò kote pal nan pwosesis pou l resevwa nan men OMS, Oganizasyin Mondyal Lasante, plizyè milye dòz vaksen kowonaviris pou moun ki vle pwoteje tèt yo kont pandemi an. Gen anviwon 309 moun ki mouri anba kowonaviris depi lè viris la te rive sou teritwa aysiyen an dapre dènye enfòmasyon Ministè Sante Piblik pibliye.

Dènye enfòmasyon fè kwè tou gen 93 nouvo ka konfime ak de (2) moun anplis mouri anba COVID-19 nan dat 24 me 2021 an nan peyi Dayiti. Sa ki bay yon total 14, 351 ka konfime, 2, 156 moun ki pase lopital, 309 moun mouri ak 12, 537 moun trete.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: