Enstalasyon Manm CNAL, yon Ak Bòn Volonte Jidisyè Dapre Prezidan Jovenel Moise

Prezdain Jovenel Moise chante kantamwa l pou enstalasyon manm CNAL, kote li di se yon Ak Bòn Volonte Jidisyè ki pral ede demini kidonk moun ki pa gen mwayen ekonomik yo ki gen pwoblèm ak lalwa,”Prezidan Moise pwosede ak enstalasyon plizyè manm komite CNAL la ki gen misyon pou ede moun ki pa gen mwayen pou peye avoka lè yo gen pwoblèm ak lajistis.

Dapre Prezidan Jovenel Moise komite sila a pral ede nan redwi kantitie moun ki nan prizon e ki paka peye yon avoka pou defann kòz yo. Leta agtravè komite CNAL la ap mete avoka aladispozisyon moun sa yo. Prezidan Moise deplwore le fè ke sistèm jidisyè a jan lap fonsyone a se tankou yon bouwo pou moun ki pa gen gwo mwayen nan peyi a.

Kote anpil nan detni sa yo pase plis pase 10 zan nan prizon san yo pa jann wè jij e san yo pa janm jije. Rezon an se akoz yo pa gen kòb pou peye yon avoka pou defann kòz yo. Lokatè Palè Nasyonal la di leta atravè komite CNAL la a ap bay asistans legal ak tout moun sa yo.

Prezidan Jovenel Moise raple tout moun kap travay nan sistèm jisits la ann Ayiti soti nan grefye pase nan jij, avoka, elatriye ke dinye imèn se dwa fondamantal tout sitwayen. Enstalsyon komite sa a fèt nan Palè Nasyonal jou kite 6 me 2021 an an prezans plizyè otorite nan 3 pouvwa yo ak kò diplomatik la.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: