Ayiti-Elesyon: Gouvènman an Pa Konte Fè Bak sou Pwojè Referandòm nan Magre Kòb li Poko Kont

Pouvwa egzekitif la ann Ayiti pa konte fè bak sou pwojè referandòm pou yon nouvèl konstitisyon peyi a malgre pifò zanmi nan kominote entènasyonal la di yo pa motive ase pou bay yo asistans finansye nan sans sa a. Pa egzam, Etazini ak Inyon Ewopeyèn ki kwè referandòm nan se yon bòn ide, toutfwa panse ta dwe gen patisipasyon tout moun ladan. Pou tèt rezon sa a, yo deside yo pap finanse referandòm nan. Yon lòt kote se opozisyon politik la ki di yo pa nan ni youn ni lòt, ni referandòm ni eleksyon, ak Prezidan Jovenel Moise sou pouvwa a yo estime ke manda l fini depi 7 fevriye 2021 pase a.

Dapre minis chaje nan zafè eleksyon yo ak dyalòg ak pati politk yo, Matias Pierre, referandòm nan ap koute leta ayisyen anviwon 40 milyon dola. Gouvènman bezwen anviwon 125 milyon dola pou l fè eleksyon an total i konpri referandòm nan. Leta gentan mete adispozisyon KEP a 20 milyon dola. Dapre minis Pierre, premye lo materyèl pou referandòm nan ap rive nan peyi a 15 me kap vini an. Strikti kap mete an plas pou referandòn nan ap tou sèvi pou pwochen eleksyon yo. KEP a deja fin evalye 80 pousan nan sant vòt yo.

Pou sa ki gen rapò ak zòn non dwa yo, minis Pierre fè konnen yo pral enstalè yon seri de mega sant vòt pou moun nan katye popilè yo ka al vote an tout sekirite menm jan yo te fè sa pou Site Solèy nan eleksyon 2006 yo. KEP a deja rekrite anviwon 477 pèsonèl ki pral travay nan biwo vòt yo. Sepandan, nan sa ki gen awè ak kantite lajan eleksyon sa yo ap koute, si Ayiti toujou konte sou zanmi entènasyonal li yo pou finanse pwojè eleksyon ak referandòm nan, jiska prezan li poko jwenn yon goud Lesko nan men kominote entènasyonal la. Eske referandòm nan ki fiske pou mwa jen pwochen an ap rive fèt malgre kòm gouvènman an poko kont? Oubyen, eske ane 2021 an ap yo ane elektoral jan kominite entènasyonal la swete sa a pou premye nasyon Afriken an nan Karayib la.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: