Joseph Lambert Sone Klòch Palman an pou Fè Sonje, “Ayiti Gen yon Pouvwa Lejislatif Tou”

Kèlke jou apre li te fin nome Prezidan ti goup senatè ki rete an fonksyon yo, Senatè Jospeh Lambert kòmanse miltipliye yon seri kontak ak lòt palmantè nan lemond pou l di yo ke li se nouvo prezidan gran kò lejislatif ayisyen an ke anpil moun panse ki pat egsite ankò apre janvye 2020.

Pami palman nan lemond Prezidan Sena aysiyen an Joseph Lambert kontakte genyen: Unité Afrique, Caraïbes et Pacifique, Co-secrétariat de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE elatriye. Mesye Lambert di li deja planifye yon rankont ak lidè majorite nan Sena ameriken an, Chuck Schumer, ak Nancy Pelosi, prezidan Chanm dè reprezatana an. Prezidan Lambert, resevwa vizit anbasadè Kanada an Ayiti, Stuart Savage jou ki te madi 26 janvye 2021. Yo te pale antwout sou kriz politik la ak nensesite pou peyi a retounen sou ray demokrasi atravè eleksyon lib. Yo te diskite tou sou fenomèn ensekirite a nan peyi a.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: