Ayiti: Ka Kovid-19 yo Ogmante; Premye Minis Jouthe Di li Pran Nòt sou Eta Dijans Sanitè a

Dapre ministè Sante Piblik, gen 100 nouvo ka konfime ak 2 moun anplis mouri anba KOVID-19 nan dat 14 janvye 2021 an nan peyi Dayiti. Sa ki bay yon total 10, 781 ka konfime, 240 moun mouri ak 8, 920 moun trete.

Premye Minis Joseh Jouthe di li pran nòt sou apèl ministè Sante Piblik la ki di peyi Dayiti ap fè fas ak yon eta dijans sanitè akoz kantite ka kowownavirs yo ki kontinye ogmante. Nan yon lèt ki date 14 janvye 2021 pase a, Premye Mins Jouthe di adminstrasyon lan pran nòt e yo ap reflechi sou pi bon mwayen pou yo aji epi fè fas ak ijans la. Pandansetan, otorite yo mande tout moun respekte konsiy sanitè yo tankou mete mask lè yo an piblik ak respekte distansasyon sosyal yo lè yo ap kominike ak yon lòt moun.

Ministè Sante Piblik pibliye yon lis kote moun ka fè tès kovid-19 la atravè peyi a.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: