Donald Trump, Premye Prezidan Ameriken Ki Anpeche 2 Fwa

Chanm bas Kongrè ameriken an ki an majorite Demokrat mete Prezidan Donald Trump an akizasyon pou yon dezyèm fwa. 10 depite Repibliken mete ak Demokrat yo pou anpeche Prezidan Trump yon 2zèm fwa. Yo repwoche lokatè Mezon Blanch la dèske li ta ankouraje patizan li fè vyolans ak pran Kongrè a daso pou sabote travay kò lejislatif nan plen egzèsis konstitisyonèl li kote senatè ak depite te reyini nan dat 6 janvye 2021 an pou sètifye rezilta eleksyon prezidansyèl yo e konfime Joe Biden ak Kamala Harris, Prezidan e vis-prezidan Etazini.

Atak vyolan patizan prezidan Trump yo fè sou Kongrè a 6 janvye pase lakoz 5 moun pèdi lavi yo. Pami viktim yo polisye ki atache ak Kongrè ki pran yon kout boutèy nan tèt. 4 lòt moun yo te pami asayan yo. Lemond antye regrèt move imaj sa a de Etazini ki se senbòl demokrasi sou latè. Chanm Sena ameriken gen pou panche l sou anpechman an lè yo va resevwa dokiman an nan men chanm depite a.

Anpil nan sispèk atak sou Kongrè a deja anba men FBI kote yap reponn kesyon lajistis amerikèn nan moman preparatif pou inogirasyon administrasyon Biden/Harris la ap kontinye anba gwo dispozitif sekirite. Si Sena ameriken anpeche Mesye Trump, li ka pa janm elijib pou l kandida alaprezidans Etazini. Premye fwa a, yo te repwoche prezidan Trump dèske li tap fè abi pouvwa nan zafè ankèt pou konnen si Larisi te fè enjerans nan eleksyon novanm 2016 yo. Sena a ki te an majorite Repiblike te akite prezidan Trump.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: