Kongrè Ameriken an Konfime Joe Biden ak Kamala Harris, Prezidan e Vis-Prezidan Etazini

Li te nan 3 zè di maten lè 2 chanm Kongrè a te reyini jedi 7 janvye 2021 pou konfime Joe Biden kòm pwochen prezidan ameriken. Vòt sa a rive fèt apre yon jounen touman kote plizyè patizan Prezidan Trump te anvayi espas Kongrè ameriken an e vandalize l building nan ki chita nan kè kapital Etazini an ke le lemond konsidere tankou yon senbòl demokrasi, kote eli yo, senatè ak depite pi gran puisans mondyal la reyini chak jou pou fè deba e vote lwa pou defini fonksyonman nasyon an.

Se pou lapremyè fwa nan listwa Lèzetazini Damerik ke Kongrè ameriken rive sibi yon atak ki tèt koupe ak yon zak teworis. Lapolis te parèt inpuisan devan dappiyanp patizan Trump yo te fè sou lokal Kongrè a e fòse senatè ak depite yo mete yo alabri pou yo pat viktim. Apre 72 zèd tan lapolis ak gad nasyonal te pran kontwòl Capital Hill la epi repouse wouligan yo. Menm aswè mèkredi 6 janvye 2021, tout aktivite nan Kongrè a te reprann e deba sou konfimantion viktwa Joe Biden ak Kamala Harris kòm Prezidan e vis Prezidan nan eleksyon novanm 2020 an te kontinye.

Vis-prezdan sòtan an, Mike Pence, apre vöt la te li rezilta eleksyon yo pou di Joe Biden pote viktwa nan eleksyon yo ak plis pase 300 vwa gran elektè pandan ke prezidan Trump li menm fè anviwon 230 vwa. Joe Biden ak Kamala Harris ap prete sèman 20 janvye 2021 kap vini la. Vòt Kongrè a sou rezilta eleksyon se yon egzèsis demokratik regilye chak fwa gen eleksyon prezidansyèl.

Sepandan akid 12 nan konstitisyon ki pale de sa a, pa bay Kongrè pouvwa pou l ta anile rezilta eleksyon nan nenpòt eta Ozetazini menm si ta gen objeksyon sou rezilta vòt sa yo pandan deba avan vòt konfimasyon an. Kidon, mouvamn bòykotaj patizan Trump yo, se te sèlman pou anpeche Kongrè a fè travay li kòm sa dwa, yon move ekspetak majorite sitwayen ameriken kondane e plizyè peyi zanmi Etazini kritike e di yo pata renmen wè ankò.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: