Etazini: Kongrè a Rekontinye Fonksyone Apre Plizyè Patizan Prezidan Trump Te Pral Daso

Plizyè patizan prezidan Trump pran daso Kongrè a mèkredi apremidi 6 janvye 2021 nan moman tow 2 chanm yo te reyini pou fè deba epi vote pou ratifye Joe Biden kòm 46èm prezidan ameriken. Prezidan Trump pandan yo rale te mobilize patizan li yo pou pwoteste e kontinye pwoklame viktwa li nan eleksyon novanm 2020 yo malgre rezilta yo montre kandida Demokrat la Joe Biden fè plis vwa ke Mesye Trump. Lapolis te parèt fèb devan patizan prezidan Trump yo ki antre andan Kongrè a, vandalize l bulding kò lejislatif, epi mete andanje lavi manm li yo.

Ameriken tou patou eksprime mekontantman yo kont imaj regretab sa a patizan Trump yo montre de peyi Etazini ke lemond konsidere kòm chanpyon nan zafè demokrasi ak separasyon 3 pouvwa leta yo, egzekitif, lejislatif e jidisyè. Majistra vil la Washingon DC a, Muriel Bowser, dekrete yon kouvrefe ki kòmanse a 6pm jiska 6 nan maten. Tout moun otorite yo jwenn nan lari yap mete anba kòd. Eksepete travayè esansyèl, manm laprès ki gen lese pase. Majistra a deplwaye gad nasyonal pou kontwole Capital Hill la ak zanviwon li. Polis soti nan plizyè eta ki tou pre washingotn DC pou vin ranfòse sekirite Kongrè a.

Pandan move imaj sou daso ak kraze brize patizan Trump yo nan Kongrè a tap defile sou ekra medya toupatou Ozetazini ak nan lemond, lokatè Mezon Blanch la te pran lapwòl pou l di patizan l yo retounen lakay yo an pè, pandan li kontinye di yo se vòlò Demokrat yo vòlò eleksyon an men l. ” yon bagay nou paka aksepte,” poun site prezdian Trump. Manm Kongrè a retounen pou vin kontinye ak deba yo e konprete sesyon an pou ratifye Joe Biden kòm pwochen prezidan Etazini. Tout efò Prezidan Trump te deplwaye pou l devan lajisis pou pwoteste kont rezilta eleksyon yo te san zefè. Mesye Biden ak vis-prezidan Kamala Harris gen pou prete sèman 20 janvye 2021 kap vini la.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: