Lagrand Bretay Antre nan yon Konfinman Manch Long Akoz yon Variant Kovid 19 la

Nouvèl ki soti nan Lagrand Bretay fè kwè otorite yo egzije yon lòt konfinamn a akoz yon variant pandemi kowona viris la ki ta pi danjere ke kowonaviris ki touye plis pase 50 mil sitayen britanik. Otorite yo bay lòd pou lekòl kontinye pandan tout etidyan rete lakay yo pou pran leson sou entènèt. Yon konpay nan Lagran Bretay devlope yon vaksen kont viris la e otorite yo pwomèt pou yo vaksinen anviwon 10 milyon moun nan mitan mwa fevriye kap vini la.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: