Pastè Elie Henry Libere, 4 Jou Apre Ravisè Te Kidnape l ak Tout yon Pitit Fi li nan Pòtoprens

Pastè Elie Henry, prezidan divizyon entèameriken legliz Aventis setyèm jou (ki baze nan Florid), ak pitit fi li Irma, libere 28 desanm 2020, 4jou apre bandi ame te kidnape yo nan Pòtoprens, selon yon deklarasyon ki soti nan Legliz Advantis ke Jounal Le Nouvelliste rapòte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

These Football Times

The home of longform football writing

Discover WordPress

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

%d bloggers like this: