Etazini: 13 Milyon Ameriken Enfekte e 90 Mil Ospitalize ak Kovid 19

This image has an empty alt attribute; its file name is kv.png

Anviwon 13 milyon ameriken teste pozitif ak kovid 19; 90 mil nan yo ospitalize fen semèn mwa novanm 2020 an. Ekspè yo kwè kantite moun ki teste yo ogmante paske anpil sitwayen deside al fè tès la avan yo vwayaje pou wikenn manch long, Jou Aksyon de Gras la, Thanksgiving, kote yo vizite fanmi ki nan lòt eta pou al manje kodenn ansanm ed di BonDye mèsi.

Plizyè eta retounen nan premye faz ijans yo kote yo entèdi moun pran lari si yo pa bezwen. Manifestasyon ak legliz se sèl eksepsyon nan ka sa a paske libète pou moun reyini se yon dwa konstitisyonèl Ozetazini. Lopital yo anrejistre anpil pasyan ki gen kowonaviris.

An menm tan tou, otorite sanitè ameriekèn yo fè konnen gen yon vaksen kont pandemi a ki ap disponib avan dezyèm semèn mwa desanm 2020 an. Pwoblèm nan se kiyès ki dwe pran vaksen sa a anvan? CDC, Sant Kontwòl Maladi Ozetazini ap travay sou kesyon sa a.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: