Prezidan Jovenel Moise Vle Tout Aysiyen sou Latè Gen yon Pyès Didantite Ayisyen

Prezidan Jovenel Moise di li vle ke tout ayisyen kèlke swa kote yap viv sou latè beni gen yon kat didantite ayisyen. Lokatè Palè Nasyonal la deklare: “

Fas ak pwoblèm idantifikasyon sa ki lakoz anpil moun poko ka fè kat yo, mwen pase enstriksyon ak otorite konsène yo pou yo chak travay nan sa ki konsène yo pou yo rive bay tout Ayisyen, nenpòt kote lap viv sou latè a ak de nesans Li ak tout lòt pyès kap pèmèt yo rive idantifye l.

Prezidan Jovenel Moise kontinye pou l di:

“Se yon Dwa pèp Ayisyen an genyen pou l jwenn kat idantifikasyon li gratis epi byen fasil nan nenpòt Biwo ONI. Se yon Devwa Leta genyen poul bay ONI mwayen poul rive reponn ak gwo responsablite sa. Pou sa mwen deside mete tout resous yo disponib pou pèp la ka rive jwenn bon sèvis.”

Prezidan Jovenel Moise akonpaye ak chèf gouvènman li an Joseph Jouthe pale konsa pandan yon rankont ak otorite ONI yo mèkredi 25 novan 2020 an eli poste mesaj sa a sou kont Twitter li. Demach pou kat didantite a raple objektif gouvènman an genyen pou rive reyalize eleksyon nan peyi a nan ane 2021 kap vini la kote chak moun ap bezwen gen yon idantite pou yo kapab al vote.

Kèk nan objektif Prezidan Jovenel Moise ki prèske rive nan fen manda li se mete kouran nan peyi a 24 sou 24, revize konstitisyon an, ak reyalize eleksyon pou tout pòs vid elektif nan leta a.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: