Evèk Wilton Gregory, Premye Nwa Ki Rive Kadinal nan Legliz Katolik Ozetazini

Pap Franswa nome Evèk Wilton Gregory kòm premye kadinal nwa nan Legliz katolik Ozetazini. Nan yon mesaj pandan yon mès li tap selebre nan pi gran legliz katolik ki gen nan Washington DC, kapital ameriken an, nouvo kadinal la, Wilton Gregory, di se yon moman enpòtan pou li e li koube byen ba pou l kontinye fè travay Bondye a ak anpil imilite. Pap Franswa te fè anons nominasyon an pandan yon mès oòdinè nan Vatikan.

Nouvo Kadinal la ki gen 72 zan sou tèt li remèsye Pap Fanswa pou nouvèl pwomosyon sila a. Kadinal Wilton Gregory pataje menm ideoloji ak Pap Franswa nan plizyè domèn. Li te kritike Prezidan Trump paske li tap itilize legliz pou fè kapital politik li. Lidè katolik la pa pè denonse abi seksyèl kèk pè kon fè sou ti moun, kote li di, “Moun ki fè zak sa yo dwe sibi konsekans zak malonèt yo paske nou pak riske lavi timoun nou yo.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: