Prezidan Donald Trump Ap Kite Lopital Militè a Jodi a; Doktè yo Di Li Fè Mye

Prezidan Trump ap soti nan lopital Walter Reed pita jodi a
lendi aprè midi. Prezidan Trump te anonse ke li pral kite “gwo sant medikal Walter Reed la jodi a a 6:30 PM”.

Apre anons Trump la, Dr Sean Conley te di ke prezidan an te “satisfè oswa depase” pwotokòl egzeyat estanda yo. Trump, gen nivo oksijèn nòmal kounye a. Yo pral bal yon lòt dòz reme anvan li retounen nan Mezon Blanch la.

Prezidan an antre nan lopital Walter Reed nan vandredi e yo te bay plizyè tretman antiviral dwòg ki gen ladan dexamethasone pandan sejou l ‘yo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

These Football Times

The home of longform football writing

Discover WordPress

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

%d bloggers like this: