Ayiti: Otorite yo Mete 25 Bis Dinyite Adispozisyon Elèv Lekòl yo

Jan otorite ministè edikasyon nasyonal yo te anonse l la, lekòl yo relouvri pòt yo lendi lendi 17 out 2020 an ofisyèlman pou ane akademik 2020-2021 an. Gouvènman an mete aladispozisyon elèv yo plizyè bis Dinyite pou asire transpò elevè yo.

Otorite yo fè konnen yo ap aplike distans sosyal la menm nan otobis tranpò Dinyite yo pou evite pwopagasyon Kovid 19 la. Pandanstan, Ministè Sante Piblik fè konnen gen 19 nouvo Kovid 19 ki konfime nan dat 19 dawout 2020 an nan peyi Dayiti. Sa ki bay yon total 8,016 ka konfime, 196 moun mouri ak 5,447 moun trete.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: