Tanpèt Twopikal Isaias Pa yon Danje pou Ayiti

Leta ayisyen leve alèt oranj li te dekrete sou tout teritwa peyi Dayiti akoz tanpèt Isaias ki tap rive sou lil la.

Daprè Direktè Pwoteksyon Sivil la, Jerry Chandler, Ayiti ekate anba danje tanpèt Isaias ki te pote ak li gwo rafal van epi anpil lapli pandan pasaj li. Sepandan SEMANH toujou kenbe alèt pou lanmè a ki toujou ajoute.

Isaias pa rive fè gwo dega ann Ayiti. Move tan an te fè santi l plis nan zòn riral ak kanpay kote li domaje kèk jaden dapre Jerry Chandler, kowodonatè Diriksyon Pwoteksyon Sivil la.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: