9 Bousye Ayisyen Resevwa Doktora an Medsin nan Kiba

9 bousye benefisyè koperasyon ayisyeno-kiben resevwa, samdi, 18 jiyè 2020, doktora an medsin nan peyi Kiba an prezans chargé dafè Ayiti a nan Lahavann, Régine Lamur.

Nan okazyon an, doktè Jovania Michel onore pou bon nòt li dapre yon tweet Minstè Sante Piblik .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: