Etazini: Kou Siprèm Vote Kont Desizyon pou Mete Fen nan Pwogram DACA a

Tribinal Siprèm Etazini vote kont kont tantativ Prezidan Donald Trump pou mete fen nan yon pwogram predesesè li Barack Obama te pran nan ane 2012, ki bay pwoteksyon pou jèn imigran ki te antre ilegalman nan peyi a ak paran yo pandan y ap yo te timoun.

Jij yo konfime, 5 vwa kont e 4 pou , ke desizyon pou anile pwogram a DACA vyole Lwa a sou Pwosedi Administratif yo. Prezidan Tribinal la, jij konsèvatif, John Roberts, mete ak 4 jij liberal pou konkli ke aksyon ke administrasyon Trump te antreprann yo te “abitrè e kaprisye”, ke lalwa entèdi.

Kòm yon rezilta nan desizyon sa a, kèk 649,000 imigran, sitou jèn adilt Panyòl nan Amerik Latin, yo pral kontinye jui pwoteje epi yo pral kapab jwenn yon pèmi travay renouvlab chak 2 zan.

Sepandan, desizyon an pa anpeche Prezidan Trump eseye mete fen pwogram nan ankò. Men, li se yon posibilite trè danjere, nan moman rete kèlke mwa anvan eleksyon prezidansyèl la ki pral dewoule nan dat nan 3 novanm 2020 an.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: