Ayiti-Covid 19: Ministè Afè Etranjè Fikse Kondisyon pou Ayisyen ki Aletranje yo Retounen nan Peyi a

Nan yon nòt ki date 15 jen, 2020, Ministè Afè Etranjè fikse kondisyon pou ayisyen ki bloke aletranje yo akoz pandemi kowonaviris la retoune nan peyi a. Pou yo fè sa, yo dwe ale nan misyon diplomatik ak konsila Ayiti nan peyi etranje kote yo ye a.

Ofisyèl ayisyen sa yo pral an patikilye ap etabli yon lis sitwayen ayisyen ki enterese retounen nan peyi kote yo pral kominike l ak direktè jeneral Ministè Afè Etranjè yo pou yo voye bay biwo Premye Minis la.

Sitwayen nou yo ap gen pou bay yon fotokopi premye paj paspò yo, yon nimewo telefòn ak adrès yo an Ayiti, san yo pa bliye ke yo dwe genyen tou yon sètifika ki pwouve ke yo te teste negatif nan Covid-19.

Nouvo mezi sa yo yon tijan diferan ak sa yo sa Primati a sou direksyon Premye Minis Joseph Jouthe te di nan yon lèt li te voye bay Minis Afè Etranje a Claude Joseph Joseph nan dat 9 avril 2020 pase a.

Dapre ansyen nòt sa a, vreman vre, sitwayen ayisyen yo tap oblije soumèt, dokiman vwayaj yo ak yon sètifika ki di yo teste negatif kont Covid-19, yon rezèvasyon vwayaj konfime, osi byen ke prèv yon rezèvasyon otèl, epi rete nan konfinman nan otèl Visa Lodge oswa Servotel pou yon peryòd 14 jou.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: